Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu


Idź do treści

Frezarkowy podstawowy

KURSY > CNC Heidenhain

Temat kursu: "Szkolenie podstawowe iTNC 530 / TNC 320/620/640 HEIDENHAIN (programowanie dialogowe NC, obróbka 3-osiowa)"
Zakres tematyczny:
Podstawy (tryby pracy, zarządzanie plikami, transfer). Opis konturu w układzie kartezjańskim. Opis konturu w układzie biegunowym. Cykle dla odwiertów, kieszeni, czopów i rowków wpustowych. Techniki programowania (powtórzenia części programu, podprogramy). Cykle dla przeliczania współrzędnych. Definicje wzorów. Cykle SL. Konwerter DXF. Praca z tabelą Preset.
Liczba uczestników kursu: 6 osób
Liczba godzin: 40
Wymagania wstępne dla uczestników:
podstawowa znajomość tematyki CNC, narzędzi, umiejętność czytania rysunku technicznego.
Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia:
Certyfikat firmy Heidenhain oraz świadectwo na formularzu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Termin kursu:
po zebraniu grupy
Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika:
prosimy o kontakt telefoniczny

Pobierz formularz zgłoszeniowy

GŁÓWNA | INFORMACJE | EDUKACJA | KURSY | WARSZTAT | FUNDUSZE UNIJNE | KONTAKT | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego